Το MediNetz Aachen e.V. είναι ένα ιατρικό συμβουλευτικό κέντρο καθώς και μια υπηρεσία διαμεσολάβησης για πρόσφυγες ανεξαρτήτως τίτλου παραμονής και ασφάλισης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Τον Ιούνιο του 2015 ιδρύθηκε το MediNetz Aachen e.V.

Ως μη κερδοσκοπικό σωματείο, αλλά προ πάντος ως μία πρωτοβουλία ενδιαφερόμενων εθελοντών, θα θέλαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε όσον αφορά την ιατρική παροχή και φροντίδα των προσφύγων που ζούνε δίχως καθεστώς διαμονής και ασφάλισης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Επί του παρόντος, υπάρχουν περίπου 30 ενεργά μέλη του MediNetz που εργάζονται σε εθελοντική βάση.


Η πολιτική εικόνα μας

Είμαστε μια μικτή ομάδα και συζητάμε ακόμα μια συγκεκριμένη εικόνα του εαυτού μας.

Μπορείτε επίσης να βρείτε παρακάτω μία αναφορά που μας γράψαμε, καθώς και μια δήλωση σχετικά με την τρέχουσα συζήτηση για τους πρόσφυγες.

Petition

Statement