καλωσόρισμα

Το MediNetz Aachen e.V. είναι ένα ιατρικό συμβουλευτικό κέντρο καθώς και μια υπηρεσία διαμεσολάβησης για πρόσφυγες ανεξαρτήτως τίτλου παραμονής και ασφάλισης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Τον Ιούνιο του 2015 ιδρύθηκε το MediNetz Aachen e.V.

Ως μη κερδοσκοπικό σωματείο, αλλά προ πάντος ως μία πρωτοβουλία ενδιαφερόμενων εθελοντών, θα θέλαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε όσον αφορά την ιατρική παροχή και φροντίδα των προσφύγων που ζούνε δίχως καθεστώς διαμονής και ασφάλισης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Γιατί υπάρχει το MediNetz;

Εξαιτίας των τωρινών νομικών καταστάσεων πολλοί άνθρωποι χωρίς νομικό καθεστώς διαμονής έχουν στην διάθεσή τους πολύ περιορισμένη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.

Σύμφωνα με τον νόμο αίτησης ασύλου μόνο σε περίπτωση οξείας ή οδυνηρής ασθένειας μπορεί να διευθετηθεί μια ιατρική περίθαλψη μέσω της υπηρεσίας κοινωνικής πρόνοιας χωρίς βέβαια την περαιτέρω διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων στην αρμόδια για τους αλλοδαπούς αρχή. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι πριν την επίσκεψη στο γιατρό να υποβάλουν αίτηση για πιστοποιητικό ασθενείας. Λόγω του ότι η υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας δεν υπάγεται στον λεγόμενο νόμο περί της προστασίας της εµπιστευτικότητας αυτών των πληροφοριών  , τα ιατρικά επισκεπτήρια καθυστερούν συχνά πάρα πολύ ή δεν λαμβάνουν καθόλου χώρα, γιατί ο φόβος της απέλασης είναι πολύ μεγάλος.

Ως MediNetz Aachen e.V. είμαστε γι’αυτό το λόγο πεπεισμένοι, ότι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως καταγωγής και κρατικής νομιμοποίησης/αναγνώρισης σε περίπτωση ασθενείας θα πρέπει και αυτοί να χαίρουν ιατρικής περίθαλψης.

Τι κάνει το MediNetz;

Έπειτα από επιλογή ώρας επικοινωνίας από τους ενδιαφερόμενων, μπορεί να εξακριβωθεί ανώνυμα πιο είδος ιατρικής βοήθειας κρίνεται αναγκαίο. Εν συνεχεία μεταφέρουμε τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα σε γιατρούς στο Άαχεν, οι οποίοι μέσω του σωματείου μας θα έχουν ήδη πληροφορηθεί για το πιο πάνω φλέγων θέμα, ούτως ώστε να παρέχουν ανώνυμη και δωρεάν ιατρική περίθαλψη στους πρόσφυγες χωρίς καθεστώς διαμονής.

Είμαστε ευγνώμονες για οποιαδήποτε υποστήριξη! Κάθε δωρεά, ή οποιαδίποτε εθελοντική βοήθεια στο σύλλογο από οδοντίατρους, γιατρούς, ψυχολόγους, μαίες, μεταφραστές ή ανθρώπους για αυτή μας την προσφορά θα μπορεί να υποστηρίξει αυτή μας την προσφορά στο κοινό καλό.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι θερμά προσκεκλημένοι κάθε Πέμπτη στις 19:00 μετά από τις ώρες επικοινωνίας να περάσουν στο χώρο μας στο Café Zuflucht.

Λογαριασμός για δωρεές : Medinetz Aachen e.V.

IBAN: DE44430609674103589100

BIC: GENODEM1GLS